Hiện Trần Du Audio chưa thực hiện chính sách đổi trả, mọi vấn đề quý khách có thể thương lượng thêm khi liên hệ !